Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj nieznajomy.
rejestracjalogowanieRSSFB

Download


'New Upgrades', English version - 7,54 MB
The main 'New Upgrades' patch. Includes new creatures, dwellings, other graphics, the script and documentation.'New Upgrades', Polish version - 7,54 MB
Wersja polska 'Nowych Ulepszeń'. Zawiera nowe jednostki, siedliska, inne nowe grafiki oraz główny skrypt. Dokumentacja nie została przetłumaczona z angielskiego. Instalując ten patch oczywiście nie trzeba (i nie można :P) instalować jego wersji angielskiej.

Dodatkowe Pliki
(Additional Files)


Documentation - English (txt) - 21 kB
The patch's documentation - download if you want to get to know the patch before installing or the installation process itself.

New Portraits - 412 kB
For those who wish to have the new script enabled at all times: new creature portraits in front of their new backgrounds (f.e. the werewolf is now on an inferno background). To install the patch put it in the 'Update' folder (in your main Heroes3 folder) and run H3wUpd.exe. Install it AFTER you install the main 'New Upgrades' patch.

Dla tych, którzy chcą używać skryptu stale: nowe portrety jednostek na tle ich nowych miast (np. wilkołak na tle Inferno). Aby zainstalować ten patch, umieść go w folderze 'Update' (w głównym katalogu gry) i uruchom 'H3wUpd.exe'. Instaluj go PO zainstalowaniu głównego patcha 'Nowych Ulepszeń'.

New looks for 8 level creatures 'I' - 1,87 MB
For those who DON'T want to install 'New Upgrades', but would like the four new 8 level creature sprites. Put the file in the 'Update' folder and run 'H3wUpd.exe'. Don't install it if you have already installed 'New Upgrades' (the patch contains these new creature sprites). (done by Arstahd)

Dla tych, którzy NIE chcą instalować 'Nowych Ulepszeń', ale chcieliby mieć w grze nowe wyglądy czterech potworów 8 poziomu. Plik umieść w folderze 'Update' i uruchom 'H3wUpd.exe'. Nie instaluj tego patcha, jeśli już zainstalowałeś 'Nowe Ulepszenia' (które zawierają te nowe animacje). (Autor: Arstahd)


New looks for 8 level creatures 'II' - 1,08 MB
3 MORE new 8 level creature sprites. For Hell Hydra, Sacred Phoenix and Hell Baron. Put the file in the 'Update' folder and run 'H3wUpd.exe'. You can install it no matter if you installed 'New Upgrades' or not. (done by Arstahd)

3 DODATKOWE nowe animacje potworów 8 poziomu - dla Piekielnej Hydry, Świętego Feniksa i Piekielnego Barona. Plik umieść w folderze 'Update' i uruchom 'H3wUpd.exe'. Możesz zainstalować ten patch obojętnie, czy zainstalowałeś 'Nowe Ulepszenia' czy nie. (Autor: Arstahd)

© 2003-24 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "In The Wake of Gods". Redakcja, kontakt